Na pomoč! Kapital uničuje šport v Štepanjskem naselju!

Ogroženi sta legendarni igrišči za baseball in rugby

Mestna občina Ljubljana je v svojem Letnem programu športa za leto 2023, ki ga je mestni svet sprejel 20. 3. 2023, že razpisala proste ure na dveh nogometnih igriščih v Štepanjskem naselju, ta nogometna igrišča pa tam ne obstajajo.

Sicer gre za dve nogometni igrišči, ki jih Mestna občina Ljubljana šele namerava zgraditi na lokaciji baseball in rugby igrišča, dosedanje uporabnike pa od tam skorajda brez opozorila, vsekakor pa v odsotnosti kakršnegakoli dialoga tako s prizadetimi klubi, kot z lokalno skupnostjo, od tam odstranjuje. Rugby igralci naj bi tam sicer še lahko trenirali in igrali, ampak na enem od nogometnih igrišč, kar zanje efektivno pomeni nezmožnost organizacije mednarodnih tekmovanj.

Nogometna igrišča naj bi se s kapitalom Nogometne zveze Slovenije gradilo za začasne potrebe Nogometnega kluba Slovan in Nogometnega kluba Bravo, ki naj bi imela prostorsko stisko zaradi prenove stadiona ŽAK, rušenje baseball in rugby igrišča pa bi bilo za vedno.

Za namero MOL smo dosedanji uporabniki izvedeli šele pred kratkim in skorajda slučajno. Na sestanku dne 5. 1. 2023, ki smo ga zahtevali, da nam pojasnijo situacijo, in na katerega smo čakali skoraj dva meseca, so nas postavili pred gotovo dejstvo, Oddelek za šport MOL pa zavrača kakršnokoli debato.

Predlog alternativne rešitve razvoja športnega parka Štepanjsko naselje

Športni softball klub Mesarji in Rugby atletski klub Olimpija smo skupaj pripravili predlog alternativne rešitve razvoja športnega parka Štepanjsko naselje, v katerem odgovorne pozivamo k nekaj razmisleka o morebitni alternativni rešitvi težav vpletenih društev in tudi k bolj realni časovnici, ki ne bo v škodo nobeni od vpletenih strani. Temu predlogu so izrazili podporo tudi v Športnem društvu Golovec, Prostovoljnem gasilskem društvu Štepanjsko naselje in v obeh nacionalnih panožnih zvezah.

Predlog smo 15. 1. 2023 poslali na Mestno občino Ljubljana neposredno županu, ta pa jo je posredoval naprej Oddelku za šport. Naš predlog smo poslali tudi v vednost svetu Četrtne skupnosti Golovec, ti pa so na svoji 2. seji dne 20. 1. 2023 z dvanajstimi glasovi od dvanajstih soglasno potrdili naslednje sklepe:

  1. Svet ČS Golovec se je seznanil z dopisom RAK Olimpija in ŠSK Mesarji, v katerem svet ČS Golovec obveščajo o načrtovanih spremembah na območju igrišč za baseball in rugby.

  2. Pozivamo pristojne na MOL, Oddelek za šport, da v zadevah, ki se tičejo območja četrtnih skupnosti, o svojih načrtih pravočasno obvestijo četrtne skupnosti.

  3. Svet ŠS Golovec podpira predlog RAK Olimpija in ŠSK Mesarji ter poziva Oddelek za šport, da navedeni predlog upošteva pri prilagajanju načrta ter preveri možnost uporabe igrišča za nogomet tudi na drugih bližnjih obstoječih nogometnih površinah.

  4. V izogib parcialnim rešitvam, ki bodo na škodo lokalne skupnosti ter v njej že delujočih klubov, društev, itd., reševale interese zunanjih deležnikov, svet ČS Golovec poziva Oddelek za šport, MOL, da o načrtu sprememb na navedenem območju organizira posvet, v katerega bodo vključeni svet ČS Golovec in predstavniki prizadetih klubov.

Dne 19. 1. 2023 nas je vodja Oddelka za šport MOL Marko Kolenc na kratko odslovil z elektronskim sporočilom, v katerem nam je sporočil, da naš predlog v celoti ni sprejemljiv.

Od takrat naprej predstavniki Mestne občine Ljubljana zavračajo kakršnokoli komunikacijo z nami.

Pripete datoteke

Gentrifikacija športnih površin prihaja tudi v Ljubljano

Pred igrišči je bilo tu nasutje gradbenega materiala, vidno na fotografiji desno od ceste. (avtor fotografije je Kancijan Hvastija)

Baseball in rugby igrišči so na nasutju gradbenega materiala pri gradnji naselja zgradili prostovoljci v letih po letu 1980, ko so se o tem dogovorili s takratno Socialistično zvezo delovnega ljudstva. Vseh teh več kot 40 let smo uporabniki ta igrišča tudi sami vzdrževali in tudi zgledno sodelovali z lokalno skupnostjo.

Na začetku se je baseball igralo na zelo improviziranem terenu, ki se je s trdim delom prostovoljcev razvil v igrišče, na katerem so možna tudi mednarodna tekmovanja. (fotografije je iz arhiva Športnega društva Golovec)

Mestna občina Ljubljana nam sicer ponuja nadomestno lokacijo v Zalogu. Vendar, ker delovanje naših klubov skoraj izključno temelji na prostovoljstvu in sodelovanju z lokalno skupnostjo, to za nas pomeni izgubo vsega tega in posledično nezmožnost delovanja ali pa mogoče celo propad. To posledično lahko pomeni tudi začetek konca ljubljanskega baseballa, ki ima v Ljubljani zdaj že skoraj 50 letno tradicijo, saj bi tako v našem mestu ostalo le še eno delujoče baseball igrišče.

Ali bomo res v Ljubljani doživeli gentrifikacijo tudi na športnih površinah?